Телефоны приемной:
+7(495)967-98-44
+7(999)912-58-68 (WhatsApp)
» Памятка трудовому мигранту

Памятка трудовому мигранту

НАМОЯНДАГИИ ВАЗОРАТИ МЕҲНАТ, МУҲОҶИРАТ ВА ШУҒЛИ АҲОЛИИ ҶТ ДАР ФР ОИД БА МУҲОҶИРАТМАЪЛУМОТНОМАИ МУХТАСАР ОИД БА БУДУБОШ ВА ФАЪОЛИЯТИ МЕҲНАТӢ ДАР РОССИЯ БАРОИ
МУҲОҶИРОНИ МЕҲНАТӢ


ШУМО ИНРО БОЯД ДОНЕД!

СОЛИ 2014


НАМОЯНДАГИИ ВАЗОРАТИ МЕҲНАТ, МУҲОҶИРАТ ВА ШУҒЛИ АҲОЛИИ ҶТ ДАР ФР ОИД БА МУҲОҶИРАТ


Шаҳрвандони гиромӣ! Фаъолияти кории ҳар як муҳоҷири меҳнатӣ дар Федератсияи Россия ба омодагии пешакии ӯ вобастагӣ дорад. Агар хоҳед, ки ҳузури шумо дар Россия бароятон фоидабахш ва хуш бошад зарур аст, талаботҳои асосиро , ки тибқи қонунгузории Россия ба шаҳрвандони хориҷӣ пешбинӣ шудааст, донед ва риоя намоед.

Қабл аз сафар ҷои мушаххаси зист ва кориатонро муайян кунед. Бо худ шиносномаи хориҷӣ, дафтарчаи меҳнатӣ, ҳуҷҷати хизмати ҳарбӣ, диплом, шаҳодатнома оид ба касбу ихтисос, шаҳодатномаи ронандагӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои лозимаро, ки шахсият ва касбу кори шуморо тасдиқ мекунад, дошта бошед.
Дар Федератсия Россия ВАЗОРАТИ МЕҲНАТ, МУҲОҶИРАТ ВА ШУҒЛИ АҲОЛИИ ҶТ ДАР ФР ОИД БА МУҲОҶИРАТ фаъолият мекунад, ки дар ҳолатҳои зерин шумо метавонед барои кӯмак ба Намояндагӣ муроҷиат намоед:
- агар дар давоми буду бош ва фаъолияти корӣ дар Россия ҳуқуқҳои қонунии шумо аз ҷониби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот, корфармо, миёнаравон ва дигар шахсон поймол карда шавад,
- агар нисбати шумо мақомоти судӣ ғайриқонунӣ қарор ( оид ба хориҷ кардан аз худуди ФР, ҷарима ва дигар ҳолатҳо) қабул кунад,
- агар корфармо ёинки миёнарав аз пардохти музди маоши шумо саркашӣ кунад,
- агар мувофиқи касбу ихтисос кори муносиб пайдо карданӣ бошед,
- агар ягон мушкилот вобаста ба гирифтани патент, иҷозатномаи кор ва ё дигар ҳуҷҷатҳо пайдо шавад,
- агар чиптаи ба ҳавопаймо ва ё қатора гирифтаи шумо қалбакӣ бошад,
- агар дар вазъияти мушкил бо сабаби беморӣ ва дигар ҳолатҳои ғайричашмдошт монда бошед,
- агар ба шумо кӯмаки машваратӣ дар бастани қарордоди меҳнатӣ, ҳалли мушкилоти корӣ ва дигар ҳолатҳо лозим шавад.


Қоидаҳои нави будубоши муҳоҷирони меҳнатӣ дар
қаламрави Федератсияи Россия

Бо мақсади танзими раванди муҳоҷират танҳо дар давоми як соли охир дар қонунгузории федералӣ дар соҳаи муҳоҷират бештар аз 30 тағйироту иловаҳо ворид карда шуданд, ки он тартибу қоидаҳои вуруду баромад, будубош ва фаъолияти меҳнатии шаҳрвандони хориҷиро дар ҳудуди Федератсияи Россия ба куллӣ тағйир дод.
1. Қонуни федералӣ таҳти № 321-Ф3 «Оид ба дохил намудани тағйироту иловаҳо ба моддаи 26 қонуни федералӣ «Оиди тартиби воридот ба Федератсияи Россия ва баромад аз Федератсияи Россия» қабул шуд, ки он аз 1 январи соли 2013 амалӣ гардида тибқи он имконияти манъ намудани воридот ба Федератсияи Россия дар муддати се сол ба шаҳрвандони хориҷие,ки қаблан дар давраи будубоши худ дар Федератсияи Россия то ба охир расидани муҳлати 30 шабонарӯзаи буду боши муваққатии худ (90 шабонарӯз) қаламрави Федератсияи Россияро тарк накардааст, муайян шудааст. Яъне, агар шаҳрванди хориҷӣ, ки бо мақсади фаъолияти меҳнатӣ намудан ба Федератсияи Россия ворид шуда худро ба қайди муҳоҷират дар мақомоти минтақавии Хадамоти муҳоҷирати Россия гузоштааст, лекин дар муддати се моҳ санадҳои расмӣ барои фаъолияти меҳнатӣ – иҷозотномаи кор ё патент нагирифтааст, дар муддати 30 шабонарӯз агар ягон сабаби фавқулодда надошта бошад, яъне бо истиснои њолатњои табобати ољилї, бемории вазнин ё ин, ки марги хешу табори наздик- истиќоматкунадаи ФР, ё ин, ки дар њолатњои дигар марбут ба офатњои табиӣ, ки имконияти баромадан аз њудуди ФР надоранд боядқаламрави Федератсияи Россияро тарк кунад. Дар сурати берун нашудан азқаламрави Федератсияи Россия шаҳрванди хориҷӣ вайронкунандаи қонунгузории муҳоҷиратӣ Россия ба ҳисоб меравад.
2. Қонуни федералӣ «Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба ќонуни ФР «Дар бораи низоми њуќуќии буду боши шањрвандони хориљї дар ФР» ба қабул шуд, аз 01.12.2012 мавриди амал ќарор дода шуд. Дар ќонуни мазкур муќаррар карда шудааст, ки муњољирони мењнатие, ки дар соњањои њољагии коммуналӣ, хизматрасонї ва савдои чакана кору фаъолият менамоянд, бояд ќабл аз гирифтани иљозатномаи кор сертификат оид ба донистани забони русї дошта бошанд. Ин намуди Сертификат донистани забони русї дар сатњи базавї, накамтар аз њаштсад калимаро дар бар гирифта, маблаѓи он аз се њазор то панљ њазору паљсад рублро ташкил медињад..Аз соли2015 тамоми шаҳрвандони хориҷие, ки мақсади бурдани фаъолияти меҳнатӣ дар ҳудуди Федератсияи Россия доранд бояд ҳатман аз донистани забони русӣ имтиҳон супоранд.
3. Қонуни ФР «Дар бораи ворид намудани таѓйирот ба моддаи 322 ќ 1 Кодекси љиноятии Федератсияи Россия» қабул шуд, ки тибқи он пурзӯр намудани масъулият барои ташкили ғайриқонунии убури сарҳади Федерацияи Россия аз ҷониби шаҳрвандони хориҷӣ бо њуљљати ќалбакї, будубоши ғайриқонунии онҳо Федератсияи Россия дар назар гирифта шудааст. Барои ин љиноят љарима ба маблаѓи то сесад њазор рубл ё ситонидани маблаѓи даромади дар давраи 18 моњи охир ба даст овардааш ё корњои иҷборӣ ба муњлати то 400 соат, ё корњои ислоҳӣ ба муњлати ду сол бо мањдуд кардан аз озодӣ ба муњлати як сол, ё ин ки мањрум сохтан аз озодӣ ба муњлати панљ-ҳафт сол бо мањдуд кардан аз озодӣ ба муњлати то ду сол, муќаррар карда шудааст.
4. Қонуни ФР «Дар бораи ворид намудани таѓйирот ба моддаи 322 ќ 2 Кодекси љиноятии Федератсияи Россия» , ки тибқи он ба шахсоне, ки ќаблан вориди сарњади давлатии Федерацияи Россия манъ карда шудааст, лекин онҳо убури ғайриқонунии сарњади давлатии Федератсияи Россия кардаанд, њамчун љавобгарии љиноятї муљозот ба андозаи сесад њазор рубл ё ин, ки корњои иљборї ба муддати 4 сол ё ин, ки мањрумият аз озодї ба муњлати 4 сол муќаррар карда шудааст.
5. Мутобиќи таѓйироти ќонунњои федерали «Оид ба ќайди давлатии дактилоскопӣ дар Федерацияи Россия» ва «Оид ба низоми њуќуќии шањрвандони хориљї дар Федерацияи Россия» аз 1 январи соли 2013 ба категорияи зерини шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрвандӣ гузаштани ќайди дактилоскопї, яъне ќайди пайи ангуштони даст зарур мебошад, шахсоне, ки нисбати онњо барои фаъолияти мењнатї дар Федератсияи Россия иљозатномаи кор ё ки патент дода мешавад, шахсоне, ки дар ФР хилофи ќонунгузорї кору фаъолият мекунанд ва шахсоне,ки ба маќомоти иљроияи Њокимияти мањаллии њудудӣ, маќомоти ваколатдори назорат ва танзими соњаи муњољират бо дархости гирифтани нусхаи иљозатномаи кор, корти муњољиратӣ, иљозатнома барои иќомати муваќќатї, иљозатномаи иќомат ё ки вараќаи огоњї оид ба воридот бар ивази њуљљатњои гумшуда ё корношоям гардида мурољиат кунанд.
То ҷорӣ шудани талаботи қонун оиди ҳатман гузаштани муҳоҷирони меҳнатӣ аз ќайди дактилоскопї,шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистоне, ки ҳамчун вайронкунандаи қонунгузории кишвари иқомат ба Федератсияи Россия дигар ҳуқуқи ворид шуданро надоштанд, дар Тоҷикистон шиносномаи навро бо ному насаби дигар гирифта ( тағйири ному насаб) ба қаламрави Федератсияи Россия ғайриқонунӣ ворид мегаштанд. Акнун ба ин гуна шахсон барои убури ғайриқонунии сарҳади Россия ҷазои сахт, пешбинӣ шудааст.
7. Ќонуни федералї оид ба ворид намудани таѓйироту иловањо ба Ќонуни ФР аз 25 июни соли 1993 «Дар бораи њуќуќи шањрвандони ФР оид ба таѓйири озодонаи будубош ва чойи иќомат дар њудуди ФР», ки он аз 1 январи соли 2014 мавриди амал ќарор гирифт. Дар воситаи ахбори омма ин навовари ба истилоњ «резиновая квартира» номида шудааст. Тибќи он баќайдгузории муњољиратии ќалбакии шањрвандони хориљї ва шахсони бетабаа дар мањали будубош ва хонаи истиќоматї дар ФР муљозот бо ситонидани љарима то мањдуд кардани озодии айбдоршаванда муайян карда шудааст. Дар асоси меъёрњои санади мазкур ба ќонунвайронкунанда, љарима ба маблаѓи аз 100 то 500 њазор рубл, ё музди мењнат ё дигар даромади айбдоршаванда да тўли се соли охир, ё кори иљборї ба мўњлати то се сол бо манъ кардани ишѓоли мансаб ё фаъолият ва ё аз озодї мањрум кардан ба муддати то се сол пешбинї шудааст.
9. Думаи давлатї ба ќисми 1 моддаи 27 Ќонуни федералї аз 15 августи соли 1996 №114-ФЗ «Оид ба тартиби воридот ба ФР ва беруншавї аз ФР» таѓйирот ворид намуд, ки аз 1 январи соли 2014 мавриди амал ќарор мегирад. Тибќи он шањрванди хориљї ва шахси бетабаа дар давоми будубоши ќаблиаш дар ФР мўњлати 90 рўзро дар давоми њар як давра ба мўњлати 180 рўз гузаронидааст, воридоти навбатии ў ба мўњлати се сол баста мешавад. Яъне шањрванди хориљие, ки ба ФР бе раводид дохил мешавад, дар давоми се моњ фаъолияти мењнатиашро бояд ќонунї кунад, вагарна баъди њар се моњ сарњади Россияро убур карда боз аз нав будубошро ќонунї намудан, дигар муяссар намешавад. Маъмулан ќисми зиёди шањрвандони ЉТ баъди ворид шудан ба ќаламрави ФР дар давоми се моњи аввали будубош ва то пайдо кардани љойи кори муносиб патент ё иљозатномаи корї ба расмият дароварда наметавонанд, дубора бо роњи убур кардани сарњад фаъолияташонро ќонунї мекарданд. Акнун баъди амалї гаштани ин таѓйирот аз 1 январи соли 2014 чунин амалиёт ѓайриќонунї мегардад ва воридшавии шањрванд ба ќаламрави Россия ба муддати се сол манъ карда мешавад.
10.Инчунин аз 1 январи соли ҷорӣ тибќи талаботи қонунгузории федералӣ, ки бо ворид намудани таѓйирот дар қонун «Дар бораи алоќа» ва «Кодекси Федератсияи Россия оид ба қоидавайронкунии маъмурӣ» муќаррар шудааст, ки фурӯши симкортњои телефони мобилї дар кӯчањо манъ карда мешавад.
Аслан њадаф аз татбиқи ин чорањо бањри пешгирии амалњои ќаллобӣ, ки бо истифодаи симкортњои, ба истилоњ «бесоњиб» анҷом дода мешуд, ба шумор меравад. Минбаъд тибќи талаботи нав фурӯши симкортњо танњо бо таври стансионарӣ, дар дӯкону толорњои фурӯшгоњњои расмї иҷозат дода мешавад.
Дар ќонуни нав танњо воситањои наќлиёте, ки мањз барои хизматрасонии муштариён муљањњаз гардонида шудааст, аз ин истисноянд.
Барои иҷро нагардидани талаботи мазкур, ќонунгузорӣ ҷавобгарии маъмурӣ дар шакли ҷарима пешбинӣ намудаст. Ҳамин тариќ бастани шартнома аз номи оператори мобилӣ ба шахсоне, ки чунин ваколатро надоранд, ба шахсони воќеӣ- аз 2 то 5 њазор, ба шахсони масъул- аз 10 то 50 њазор, ба шахсони њуќуќӣ-аз 100 то 200 њазор рубл ҷарима муќаррар кардааст.
Тибќи талаботи ќонунгузорӣ барои шањрвандони хориҷӣ њангоми ќоидавайронкунии маъмурӣ, њатто дар њолати бори нахуст содир шуданаш низ дар њудуди шањрњои Москва, Санкт-Петербург ва вилоятњои Москваю Ленинград,ихроҷи (депортатсия) маъмурӣ аз њудуди ФР пешбинӣ шудааст, ба муњочирони меҳнатӣ ин амал чунин оқибатњо низ дорад.
Мувофиқи иловаҳои воридшуда ба Қонуни федералӣ «Оид ба бехатарии ҳаракат дар роҳ», ки дар моҳи майи соли 2013 қабул шуда буд, ҳамаи шаҳрвандони хориҷӣ, ки дар ҳудуди ФР ба фаъолияти меҳнатӣ машғуланд, то санаи 9 майи соли 2014 бояд шаҳодатномаи ронандагии Россия дошта бошанд. Аз рӯи маълумоти охир мӯҳлати амали ин меъёри қонунгузорӣ боз ба як сол тамдид карда шуд. (Ин бори дуввумаст, ки татбиқи ин қонун ба таъхир гузошта мешавад. Аслан ин дигаргунӣ мебоист аз моҳи ноябри соли 2013 амалӣ мешуд. Бархе аз коршиносон ин ҳолатро бо омода набудани системаи БДА-и Россия барои қабул ва ивази шаҳодатномаҳои русӣ маънидод мекунанд.)
Тағйироти нав ба шаҳрвандони хориҷӣ имкон медиҳад, ки дар асоси пешниҳоди шаҳодатномаи ронандагии миллии худ ва супоридани имтиҳони назариявӣ метавонанд, шаҳодатномаи Россияро гиранд. Дар ҳолати надоштани шаҳодатномаи ронандагии Россия ронандаи хориҷӣ ба маблағи 50 ҳазор рубл ҷарима баста мешавад. Ҳамзамон аслӣ будани шаҳодатномаи миллии ронандагии шаҳрванди хориҷӣ мушаххас карда мешавад.
Фаъолияти меҳнатии донишҷӯён
Дар моҳи июли соли 2013 тағйирот ба Қонуни федералӣ «Оид ба вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ дар ФР» ба тасвиб, ки дар он имкони бо фаъолияти меҳнатӣ машғул шудани донишҷӯёни хориҷӣ дар ФР аз санаи 1 январи соли 2014 пешбинӣ шудааст.
Мувофиқи тағйироти мазкур донишҷӯи хориҷӣ метавонад бо пешниҳоди камтарин маҷмӯи ҳуҷҷатҳо, дар кӯтоҳтарин мӯҳлат бидуни квота иҷозати корӣ гирад. Ҳамзамон тибқи ин меъёр донишҷӯи хориҷӣ бояд дар ҳудуди (шаҳр ё ки вилоят) маъмурие, ки муассисаи таълимӣ воқеъ гардидааст, фаъолияти меҳнатӣ намояд. Талаботи дигари ин қонун дар онаст, ки донишҷӯ бояд ба таври рӯзона таҳсил куна два муассисаи таълимияш аккредитатсияи давлатӣ дошта бошад. Қаблан бо донишҷӯёни хориҷӣ имкон дода мешуд, ки танҳо дар давоми таътил бо кор машғул бошанд.
Рақами мушаххаси андозсупоранда -РММ барои муҳоҷирон
Мувофиқи тағйироти нав дар қонуни федералӣ «Оид ба вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ дар ФР» ҳар як шаҳрванди хориҷие, ки барои гирифтани иҷозати корӣ ё патент ҳуҷҷат месупорад, дар мақомоти андоз ба қайд гузошта мешавад ва ба ӯ рақами мушаххаси андозсупоранда (РММ) дода мешавад.
Ҳамзамон интиқоли ҳамаи ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои ба қайдгузорӣ ва гирифтани РММ аз ҷониби Хадамоти федералии муҳоҷирати Россия анҷом дода мешавад, ба шаҳрванди хориҷӣ пешниҳоди ҳуҷҷати иловагӣ лозим намеояд.
Суғуртаи тиббӣ барои муҳоҷир
Мувофиқи тағйирот дар Кодекси меҳнати ФР ҳар як шаҳрванди хориҷӣ ӯҳдадораст, полиси суғуртаи ихтиёрии тиббӣ (СИТ), ки маълумоти пурраи он ба шартномаи меҳнатӣ бо кордиҳанда замима мегардад, дошта бошад. Дар сурати пешниҳод нашудани полиси суғуртаи ихтиёрии тиббӣ аз ҷониби шаҳрванди хориҷӣ, кордиҳанда бояд дар давоми як моҳ шартномаи меҳнатиро қатъ намояд. Пешниҳоди полиси СИТ дар ҳолате, ки аз ҷониби худи кордиҳанда ба расмият дароварда мешавад ё инки кордиҳанда бо ягон муассисаи тиббӣ шартнома оид ба расонидани хизматрасонии тиббии ба шаҳрвандони хориҷӣ бастааст, лозим намеояд.
Дар ин ҳолат шаҳрванди хориҷӣ маълумотномаи тиббиро бояд дар якҷоягӣ бо дигар ҳуҷҷатҳо, ки барои гирифтани иҷозати корӣ лозимаст, пешниҳод кунад. Қаблан маълумотномаи тиббиро шаҳрванди хориҷӣ метавонист дар давоми як моҳ баъд аз гирифтани иҷозати корӣ пешниҳод намояд. Барои гирифтани патент ин талабот аз соли 2016 татбиқ мегардад.


Ду қоидавайрокунӣ -ихроҷ ва манъи вуруд
Аз оғози соли 2014 барои қоидавайронкунии маъмурӣ ( ду ё ки зиёда аз он) ба шаҳрванди хориҷӣ ҷарима баста шуда, аз ҳудуди ФР ихроҷӣ карда мешавад. Ба қавли дигар агар шаҳрванди хориҷӣ ду маротиба ба қоидавайронкунии маъмурӣ роҳ диҳад, масалан қоидаи ҳаракат дар роҳ, низоми будубош дар ФР(бе қайди муҳоҷиратӣ) ёки талаботи қонунгузории федералиро дар бахши фаъолияти меҳнатӣ (бидуни ичозатномаи корӣ фаъолият кунад) вайрон намояд, ӯро ҷарима баста аз қаламрави Россия ихроҷ менамоянд. Агар шаҳрванди хориҷӣ бори аввал қоидавайронкунӣ содир карда бошад ба мӯҳлати се сол, бори дуввум ба мӯхлати 5 сол ва бори сеюм ба мӯҳлати 10 сол аз ҳуқуқи вуруд ба ФР маҳрум мегардад.
Барои вайрон кардани талаботи қайди муҳоҷиратӣ, қоидаҳои вуруд ва будубош, мақсади вуруд ёхуд фаъолияти меҳнатӣ дар хилоф ба дигар минтақаҳо дар ҳудуди Москва, Санкт-Петербург ва вилоятҳои Москва ва Ленинград шаҳрванди хориҷӣ аз 5 то 7 хазор рубл чарима баста шуда аз қаламрави Россия ихроҷ карда мешавад.
Сертификати забондонӣ

Аз 1 январи соли 2015 тибқи қонунгузории нав дар ФР ҳангоми гирифтани
-иҷозати иқомати мувақкатӣ (разрешение на временное прожывание -РВП)
-иҷозатномаи корӣ;
-патент
дар баробари дигар ҳуҷҷатҳо пешниҳоди сертификат оид ба донистани забони русӣ, таърихи Россия ва асосҳои қонунгузории Федератсияи Россия лозим мешавад.
Ин меъёри қонунгузорӣ нисбати шаҳрвандоне, ки
-то 1 сентябри соли 1991 мактабро хатм кардаанд;
-аз 1 сентябри соли 1991 дар муассисаи олӣ ё миёнаи махсуси ФР таҳсил кардаанд, татбиқ намегардад.
Шиносномаи хориҷӣ
Аз 1 январи соли 2015 шаҳрвандони ҶТ имкон доранд танҳо бо шиносномаҳои хориҷӣ вориди ФР гарданд.
Корти муҳоҷиратӣ
Аз 22 июли соли 2014 мувофиқи талаботи нави қонунгузорӣ шаҳрвандони хориҷие, ки ба ҳудуди Федератсияи Россия бо мақсади кор кардан меоянд, дар банди «мақсади вуруд»-и корти муҳоҷиратӣ (миграционная карта) бояд, ҳадафи омаданашонро дақиқ қайд намоянд, яъне шаҳрванди хоричӣ бояд қайд намояд, ки барои кор кардан омадааст. Дар сурати нишон додани дигар бандҳо ба шаҳрванд патент ёки иҷозати корӣ дода намешавад.
СУРОҒАИ

НАМОЯНДАГИИ ВАЗОРАТИ МЕҲНАТ, МУҲОҶИРАТ ВА ШУҒЛИ АҲОЛИИ ҶТ ДАР ФР ОИД БА МУҲОҶИРАТ


шаҳри Москва
улица 2-ая Тверская-Ямская, дом 40\3,стр.1
офис 207
тел. РФ +7 (495) 967-98-44
тел. РТ +992(44) 640-19-51
тел.моб: 8 926 255 0927

Официальный сайт www.tajmigration.ru.
эл .почта prmstJ@mail.ru.

ГлавнаяНовостиПресс-релизыИнтернет-приемнаяКыргызча
ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН, НАХОДЯЩИХСЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИГРАЦИОННАЯ КАРТА
Каждый въезжающий в Россию гражданин Таджикистана обязан получить и заполнить миграционную карту на себя и сопровождаемых недееспособных членов семьи, независимо от их возраста, и предъявить ее в пункте пропуска через государственную границу России.
Важно: С 1 января 2015 года граждане Таджикистана могут въезжать на территорию России только по заграничному паспорту!
Бланки миграционных карт выдаются бесплатно при въезде в Россию. Миграционную карту с отметкой о въезде в Россию гражданин Таджикистана обязан иметь при себе всегда.
В случае утраты или порчи миграционной карты в период пребывания на территории Российской Федерации иностранный гражданин в течение трех рабочих дней заявляет об этом в территориальный орган ФМС России по месту пребывания или регистрации, который в течение трех рабочих дней выдает ему дубликат миграционной карты с проставлением отметки о регистрации, соответствующей записи “Дубликат” в графе “Для служебных отметок” и осуществляет проверку по данному факту.
Важно: Если вы едете в Россию на работу, при заполнении миграционной карты, в графе цель визита вы должны указать – что едете работать!

МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ
После прибытия в место своего временного проживания и/или работы в России, Вам в течение 15 дней необходимо уведомить Федеральную Миграционную Службу России своем прибытии- то есть встать на миграционный учет в территориальном органе ФМС.
Поставить Вас на миграционный учет может только Принимающая сторона – те лица или организация, к которым Вы приехали на работу, учебу, в гости. Принимающей стороной могут быть граждане России, постоянно проживающие в Российской Федерации, иностранные граждане или лица без гражданства (имеющие вид на жительство), или юридические лица, их филиалы или представительства, у которых Вы будете фактически проживать (находиться). Если Вы останавливаетесь в гостинице, то Вашу постановку на учет выполняет администрация гостиницы.

Важно: Лучше заранее определить, кто будет Вашей принимающей стороной, и где Вы будете жить.

Вы должны предъявить Принимающей Стороне свои паспорт и миграционную карту, на основании которых она заполняет специальный бланк Уведомления о прибытии иностранного гражданина. Бланки уведомления о прибытии можно бесплатно получить в отделениях почтовой связи или территориальном отделении миграционной службы.

Заполненный бланк уведомления, вместе с копией Вашего паспорта, копией миграционной карты, принимающая сторона направляет по почте либо представляет в территориальный орган ФМС.

Важно: Государственная пошлина за постановку на миграционный учет не взимается. За услуги по приему уведомления в почтовых отделениях взимается плата, размер которой в настоящее время составляет 180 рублей.

Сотрудник миграционной службы или сотрудник почтового отделения, принимающие документы, проставляет в бланк уведомления отметку о приеме и выдает отрывную часть уведомления с отметкой о приеме и возвращают отрывную часть Уведомления Принимающей стороне

Принимающая сторона должна передать Вам отрывную часть Уведомления с отметкой о приеме. Наличие отрывной части Уведомления с проставленной отметкой подтверждает Вашу постановку на миграционный учет.
Важно: Отрывная часть Уведомления с проставленными отметками подтверждает постановку гражданина Таджикистана на миграционный учет и должна находиться у него до выезда из Российской Федерации.
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток. По истечении разрешенного срока пребывания Вы обязаны выехать из Российской Федерации. Для продления срока временного пребывания необходимо обратиться в органы миграционной службы для оформления разрешения на работу или патента заранее, до истечения вышеуказанного срока.

Важно: Для подтверждения законности нахождения в России гражданин Таджикистана обязан всегда иметь при себе паспорт, миграционную карту и отрывную часть Уведомления о прибытии.

РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ И ПАТЕНТ
Разрешение на работу и патент в России выдается только лицам, достигшим 18-летнего возраста.

Для получения разрешения на работу гражданин Таджикистана подает в территориальный орган ФМС России по месту постановки на миграционный учет заявление о выдаче ему/ей разрешения на работу лично, либо через своего законного представителя, либо через организацию, осуществляющую в установленном порядке трудоустройство иностранных граждан в Российской Федерации.

Заявление о выдаче разрешения на работу заполняется по установленной форме. К заявлению о выдаче разрешения на работу прилагаются:
1. 2 цветные фотографии размером 30х40 мм;
2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт);
3. Миграционная карта с отметкой органа пограничного контроля о пересечении границы;
4. Квитанция об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения на работу в размере 2,000 рублей;
5. Трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), заключенные и оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии);
6. Документ о знании русского языка (при работе в розничной торговле, бытовом обслуживании и жилищно-коммунальном хозяйстве) – данная норма действует до конца 2014 года. С 1 января 2015 г. необходимо представлять сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации;
7. Документы, подтверждающие отсутствие у иностранного гражданина заболевания наркоманией и представляющих опасность для окружающих инфекционных заболеваний (лепра (болезнь Гансена), туберкулёз, сифилис, хламидийная лимфогранулема, шанкроид), а также сертификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

Для получения патента гражданин Таджикистана подает в территориальный орган ФМС России по месту постановки на миграционный учет заявление о выдаче патента. Заявление о выдаче патента заполняется по установленной форме. К заявлению о выдаче патента необходимо приложить:
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт);
2. Миграционную карту с отметкой пункта пограничного контроля о дате пересечения государственной границы Российской Федерации;
3. Квитанцию об уплате налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа из расчета 1216 рублей в месяц, уплата налога не может превышать сумму за три месяца;
4. Фотографию 3х4;
5. Сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации (с 01 января 2015 г.).

Государственная пошлина за выдачу разрешения на работу составляет 2000 рублей (единоразово), за получение патента уплачивается налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа в размере 1216 рублей (ежемесячно).

Уполномоченный сотрудник территориального органа ФМС России регистрирует заявление, проставляет на нем регистрационный номер. Копия заявления с отметкой о дате его принятия возвращается гражданину Таджикистана.

Разрешение или патент при отсутствии оснований для отказа, установленных Федеральным законом, оформляются территориальным органом ФМС России в течение 10 рабочих дней со дня принятия заявления со всеми необходимыми и надлежащим образом оформленными документами, и выдаются гражданину Таджикистана лично при предъявлении паспорта. При этом разрешения на работу выдаются с учетом квоты на выдачу разрешения. Квоты на выдачу патентов не устанавливаются.

Также, для получения патента или разрешения на работу у Вас снимут отпечатки пальцев.

Важно: Вы вправе осуществлять трудовую деятельность только в пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого Вам выдано разрешение на работу или патент

Разрешение на работу выдаётся на срок до 90 суток с даты въезда в Россию, в случае если гражданин Таджикистана не трудоустроился в течение 90 суток, он обязан выехать из России, повторно он сможет заехать только по истечении 90 суток.

Работодатель, заключивший трудовой договор с гражданином Таджикистана, обязан в течение трех дней уведомить об этом, а также о предоставлении ему отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью более одного календарного месяца в течение года, территориальный орган ФМС России и территориальный орган занятости населения.

В пластиковой карте разрешения на работу обязательно указывается срок действия такого разрешения.

Важно: Граждане Таджикистана, имеющие трудовой договор с работодателем на 3 года, могут получить разрешение на работу сроком на 3 года.

Для продления срока действия разрешения на работу помимо документов, представляемых при оформлении разрешения на работу на срок до 90 суток, представляется подлинник и копия трудового или гражданско-правового договора, заверенного печатью и подписью работодателя.

При этом гражданин Таджикистана должен представить медицинские документы, подтверждающие отсутствие у него заболевания наркоманией и инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.

Патент выдается на срок от одного до трех месяцев. Срок действия патента может неоднократно продлеваться на период не более трех месяцев. При этом общий срок действия патента с учетом продлений не может составлять более двенадцати месяцев со дня выдачи патента.

Для продления срока действия патента необходимо оплатить налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа из расчета 1216 рублей в месяц. Квитанцию при этом необходимо иметь при себе. Общий срок действия патента с учетом продлений может составлять не более двенадцати месяцев со дня выдачи патента. Обращаться в ФМС для продления срока действия патента не нужно.

В случае возникновения дополнительных вопросов граждане Таджикистана могут обратиться в следующие организации:
Представительство Министерства труда, миграции и занятости населения РТ в РФ по миграции
Россия, г. Москва,
улица 2-я Тверская-Ямская, д.40/3, строение 1,
офис 201, 207, 214 (ст.м. Маяковская)
Тел.: +7 (495) 967-98-44; +992 (44) 640-83-84.

Справочная служба УФМС России по Москве:
8 (495) 650-50-08;
8 (499) 238-64-04;
8 (499) 238-64-00;
8 (499) 230-72-53
call-центр 8(495)636-98-98,
либо обратиться лично в территориальное отделение УФМС России
по месту постановки на миграционный учет

Посольство Республики Таджикистана в Российской Федерации

Адрес
123001, Москва, Гранатный пер. 13
(м. Баррикадная)
Контакты
Телефон: +7 (495) 690-38-46, +7 (495) 690-41-86
Факс: +7 (495) 691-89-98
E-mail: info@tajembassy.ru
График работы
Понедельник - Четверг: с 9-00 до 18-00
Пятница с 9-00 до 16-45
перерыв с 12-30 до 13-30
Суббота, Воскресенье - выходной


Информационно-Ресурсный Центр по вопросам трудовой миграции
Бюро Международной организации по миграции (МОМ) в Москве
Адрес Москва, 2-ая Звенигородская ул., дом 12 (метро Улица 1905 года) Телефон горячей линии: 8-800-333-00-16
Звонок бесплатный по всей территории России
электронная почта: moscowinfocenter@iom.int


ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ В МИГРАЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2013-2014 ГОДАХ

НОВОВВЕДЕНИЕ 1: ПРАВИЛО «90 В 180»

С 01 января 2014 года, введены новые правила по продолжительности временного пребывания в России иностранных граждан, приехавших в безвизовом порядке. Временно пребывающие иностранные граждане могут находиться на территории Российской Федерации не больше девяноста суток в течение ста восьмидесяти дней.

Это правило распространяется на тех временно пребывающих иностранных граждан, которые не продлили в установленном порядке срок своего законного пребывания в стране. Данный порядок не распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, которые имеют законные основания для нахождения в стране. Такими основаниями могут быть:
1) продление срока временного пребывания
2) получение разрешения на временное проживание или вида на жительство
3) получение в установленном порядке разрешения на работу или патента, обучение в образовательных организациях Российской Федерации
4) нахождение на лечении в лечебных учреждениях Российской Федерации

ВАЖНО! Иностранным гражданам, которые во время своего предыдущего пребывания в стране превысили указанный срок, запрещается въезд в Россию на три года!


НОВОВВЕДЕНИЕ 2:
ПОПРАВКИ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ И ПАТЕНТА

Начиная с 01 января 2014 года, медицинские документы об отсутствии ВИЧ, инфекционных заболеваний и наркомании подаются в территориальный орган ФМС одновременно с заявлением о выдаче разрешения на работу или патента. Ранее, иностранный гражданин был обязан представить данные документы в течение 30 дней со дня получения разрешения на работу.


НОВОВВЕДЕНИЕ 3:
ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ ДОЛЖНЫ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ НОМЕР (ИНН)

С 1 января 2014 года все работающие физические лица, в том числе иностранные граждане, должны иметь индивидуальный налоговый номер (ИНН). Для получения ИНН, иностранному гражданину необходимо обратится в территориальное отделение налоговой инспекции. При отсутствии ИНН у иностранного гражданина, территориальные органы ФМС сами направляют документы в налоговые инспекции для последующего присвоения ему ИНН.


НОВОВВЕДЕНИЕ 4:
ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ, ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ, СМОГУТ РАБОТАТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Иностранный гражданин, обучающийся в Российской Федерации по очной форме в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, имеет право осуществлять трудовую деятельность на основании разрешения на работу.

Для получения разрешения на работу иностранный гражданин должен обратиться с заявлением в территориальное отделение ФМС. Одновременно с заявлением, иностранным гражданином представляются:
1) документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина; миграционная карта;
2) справка об обучении данного иностранного гражданина по очной форме в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, оформленная указанными образовательными организациями;
3) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), заключенные и оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) квитанция об уплате государственной пошлины


НОВОВВЕДЕНИЕ 5:
ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ СМОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ ИМ 18 ЛЕТ

С 23.07.2013, установлены возрастные ограничения (от 18 лет) на осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами в Российской Федерации. Согласно изменениям, иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность в случае, если он достиг возраста восемнадцати лет.


НОВОВВЕДЕНИЕ 6:
ПОЛУЧАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ РВП, НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Иностранным гражданам, получившим разрешение на временное проживание (РВП) в Российской Федерации, не требуется получать разрешение на работу для осуществления трудовой деятельности. Данные иностранные граждане могут осуществлять трудовую деятельность в регионе, котором получили РВП.


НОВОВВЕДЕНИЕ 7:
НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ
С 29.08.2013 вступил в силу новый регламент ФМС о миграционном учёте. Согласно ему, срок рассмотрения жалоб сократился до 15 рабочих дней; срок рассмотрения жалоб, связанных с исправлением допущенных ошибок – 5 рабочих дней; основания для приостановления рассмотрения жалобы заявителя на решения (или бездействие) должностных лиц отсутствуют.


НОВОВВЕДЕНИЕ 8: УСИЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ В ГОРОДАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИХ ОБЛАСТЯХ.

Однократное нарушение в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания), а также незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации влечет штраф от 5000 до 7000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации


НОВОВВЕДЕНИЕ 9: ПОЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ВЫЕЗДА С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ РЕАДМИССИИ

С июля 2013 года, иностранные граждане, подлежащие процедуре реадмиссии, имеют возможность добровольного выезда из Российской Федерации за счет собственных средств, средств приглашающей стороны или принимающей стороны либо средств иных источников (за исключением средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации).

При этом, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации, процедура реадмиссии в отношении данного иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, прекращается. Срок, в течение которого иностранный гражданин осуществляет выезд из Российской Федерации, устанавливается федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции и не должен превышать срок, установленный соответствующим международным договором Российской Федерации о реадмиссии для передачи такого иностранного гражданина Российской Федерацией иностранному государству.

КОГДА ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ МОЖЕТ БЫТЬ НЕ РАЗРЕШЕН ЛИБО НЕ РАЗРЕШЕН ВООБЩЕ ВЪЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ?

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, въезд в Россию иностранному гражданину может быть не разрешен на определенный срок или не разрешен вообще по нижеперечисленным основаниям.

Въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства может быть не разрешен в случае, если:

1) в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации нарушили правила пересечения Государственной границы Российской Федерации, таможенные правила, санитарные нормы. Въезд не разрешается до устранения выявленных нарушений;
2) сообщили заведомо ложные сведения о себе или о цели своего пребывания в Российской Федерации;
3) неоднократно (два и более раза) в течение трех лет привлекались к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за совершение административного правонарушения на территории Российской Федерации. Въезд не разрешается в течение трех лет со дня вступления в силу последнего постановления о привлечении к административной ответственности;
4) ситуации, когда иностранные граждане или лице без гражданства в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации не выехали из Российской Федерации до истечения тридцати суток со дня окончания срока временного пребывания, за исключением случаев отсутствия возможности покинуть территорию Российской Федерации по обстоятельствам, связанным с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью или со смертью близкого родственника, проживающего в Российской Федерации, либо вследствие непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств) или иных явлений стихийного характера. Въезд не разрешается в течение трех лет со дня выезда из Российской Федерации.

Въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства не разрешается в следующих случаях, если:

1) это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения;
2) в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства вынесено решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации, о депортации либо передаче Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии. Действует в течение пяти лет со дня административного выдворения за пределы Российской Федерации, депортации либо передачи Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии;
3) в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства неоднократно (два и более раза) выносилось решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации, о депортации либо передаче Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии. Действует в течение десяти лет со дня административного выдворения за пределы Российской Федерации, депортации либо передачи Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии;
4) в период предыдущего пребывания в Российской Федерации в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства была прекращена процедура реадмиссии. Действует в течение трех лет со дня выезда из Российской Федерации;
5) иностранный гражданин или лицо без гражданства имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления на территории Российской Федерации или за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом;
6) иностранный гражданин или лицо без гражданства не представили документы, необходимые для получения визы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Запрет действует до представления данных документов;
7) иностранный гражданин или лицо без гражданства не представили полис медицинского страхования, действительный на территории Российской Федерации, – до его представления, за исключением (на основе взаимности) сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, сотрудников международных организаций, членов семей указанных лиц и других категорий иностранных граждан;
8) при обращении за визой либо в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации иностранный гражданин или лицо без гражданства не смогли подтвердить наличие средств для проживания на территории Российской Федерации и последующего выезда из Российской Федерации или предъявить гарантии предоставления таких средств в соответствии с порядком, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
9) в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без гражданства использовали подложные документы;
10) иностранный гражданин или лицо без гражданства в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации уклонились от уплаты налога или административного штрафа либо не возместили расходы, связанные с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо депортацией, – до осуществления соответствующих выплат в полном объеме. Порядок погашения иностранными гражданами и лицами без гражданства такой задолженности определяется Правительством Российской Федерации;
11) иностранный гражданин или лицо без гражданства неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекались к административной ответственности за совершение административного правонарушения, связанного с посягательством на общественный порядок и общественную безопасность либо с нарушением режима пребывания (проживания) иностранных граждан или лиц без гражданства в Российской Федерации или порядка осуществления ими трудовой деятельности на территории Российской Федерации, – в течение пяти лет со дня вступления в силу последнего постановления о привлечении к административной ответственности;
12) иностранный гражданин или лицо без гражданства в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации превысили срок пребывания в 90 (девяносто) суток суммарно в течение каждого периода в 180 (сто восемьдесят) суток, – в течение трех лет со дня выезда из Российской Федерации.


САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ ЗАПРЕТА НА ВЪЕЗД:

Самая распространенная причина запрета на въезд. В период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации иностранный гражданин не выехал из Российской Федерации до истечения тридцати суток со дня окончания срока временного пребывания. Запрет на въезд в этом случае действует в течение трех лет со дня выезда из Российской Федерации.

Пример: Гражданин прибыл на территорию России 1 июня 2013 года. В течение семи рабочих (для граждан Таджикистана 15 дней) дней, иностранный гражданин должен встать на миграционный учет по месту своего пребывания. Срок временного пребывания иностранного гражданина составляет 90 календарных дней. Таким образом, 29 августа 2013 года истекает срок временного пребывания. Однако гражданин не сделал этого. После чего, он беспрепятственно выехал из России 1 октября 2013 года, то есть после 30 суток, когда истек срок временного пребывания. В тот же день, 1 октября он решил вернуться в Россию. Однако, пограничник без объяснения причин сообщает ему, что «Вам въезд на территорию России неразрешен».

Поясняем, что информация о нарушениях сроков пребывания на территории Российской Федерации автоматически поступает в специальную базу данных ФМС России, к которой подключены и все пункты пограничного контроля России. И часто случается так, что мигрант, благополучно убывший из России, а затем опять направляющийся в нее, даже не будет знать о том, что ему уже закрыли въезд в Россию. Это выяснится лишь при прохождении пограничного контроля, когда иностранному гражданину будет отказано во въезде в Российскую Федерацию. После чего в соответствии с международной практикой такой гражданин должен быть возвращен в Таджикистан за счет авиационной или железнодорожной компании, которая доставила его в Российскую Федерацию.

Другая распространенная причина запрета на въезд. Может быть так, что иностранный гражданин неоднократно (два и более раза) в течение трех лет привлекался в России к административной ответственности. Запрет на въезд в этом случае действует в течение трех лет со дня вступления в силу последнего постановления о привлечении к административной ответственности.

Если иностранный гражданин два и более раза в течение одного года привлекался к ответственности за совершение административного правонарушения. К примеру, иностранный гражданин нарушал режим пребывания (проживания) в России, т.е. был зарегистрирован по одному, а проживал по другому адресу или работал без разрешения на работу. В этом случае, ему будет не разрешен въезд в Россию в течение пяти лет.

Пример: Иностранный гражданин в январе 2013 года был задержан правоохранительными органами за распитие спиртных напитков возле станции метро, то есть в общественном месте, за что был привлечен к административной ответственности и оплатил штраф. В сентябре 2013 года он же управлял автомобилем без прав на вождение. В декабре 2013 года иностранный гражданин покинул территорию Российской Федерации. В январе 2014 года иностранный гражданин прилетел в аэропорт Москвы из Куляба, однако при пересечении границы пограничник сообщает ему, что «Вам не разрешен въезд в Россию».

Учтите, если иностранного гражданина неоднократно (два и более раза) выдворяли или депортировали за пределы Российской Федерации, то такому злостному нарушителю будет не разрешен въезд в Россию на десять лет.

Часто бывает, что иностранный гражданин ранее решением суда был выдворен за пределы России. В этом случае запрет на въезд в Россию составляет в течение пяти лет со дня выдворения за пределы Российской Федерации или депортации.

КАК МОЖНО ПРОВЕРИТЬ СВОЙ СТАТУС НА ПРЕДМЕТ НЕ РАЗРЕШЕНИЯ ВЪЕЗДА НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ?
Иностранный гражданин может проверить свой статус на предмет неразрешения въезда на территорию Российской Федерации на официальном сайте ФМС Российской Федерации http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=3000

Для получения ответа, необходимо заполнить форму запроса, указав персональные данные иностранного гражданина, в отношении которого запрашивается информаций. Ответ на запрос носит справочный характер. Для получения юридически значимой официальной информации (письменного ответа на личное заявление) необходимо обратиться в территориальное подразделение ФМС России.

В случае если гражданин Таджикистана имеет все основания доказать свою невиновность и намерен обжаловать решение о не разрешении ему въезда в Россию, то ему необходимо обратиться лично, либо через доверенное лицо в территориальный отделение ФМС России получения официального ответа об основаниях которые послужили причиной для не разрешения его въезда в страну. Далее с полученным ответом, иностранному гражданину необходимо обратиться заявлением в суд по территориальной принадлежности с просьбой отменить решение о не разрешении въезда в Российскую Федерацию.
*************************************************************************************************************************************

Центры государственного тестирования по русскому языку в Таджикистане


Российский центр науки и культуры в Душанбе Республика Таджикистан Душанбе Таджикистан, Душанбе,
ул. Мирзо Турсун-заде ГИРЯП
Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими Республика Таджикистан Душанбе Республика Таджикистан,
г. Душанбе,
пр-т Академиков Раджабовых, 10а МГУ
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе Республика Таджикистан Душанбе ул. Бохтар 35/1 МГУ

Центры государственного тестирования по русскому языку в России


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородский государственный национальный исследовательский университет Белгородская область Белгород 7 (4722) 30-12-11 РУДН
Федеральное государственное бюджетное образовательного учреждения высшего профессионального образования
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова Белгородская область Белгород 308012, г. Белгород, ул.Костюкова, д.46 РУДН

Белгородский государственный институт искуств и культуры Белгородская область Белгород 30812, г.Белгород, ул. Королева, д.7, 8(4722) 55-98-09 РУДН
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского Брянская область Брянск 241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14 т./ф. 8 (4832) 66-65-38, 66-63-53 e-mail: bryanskgu@mail.ru 7 (4832) 66-65-38 РУДН
Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых Владимирская область Владимир ул. Горького, д. 87
г. Владимир
600026
7 (4922) 53-25-75 РУДН
Школа иностранных языков "Диалог" Воронежская область Воронеж г.Воронеж, ул. Плехановская, д.6, оф.17А РУДН
Воронежская государственная технологическая академия Воронежская область Воронеж 7 (4732) 55-42-67 394036 Россия, г. Воронеж, пр. Революции, д. 19; РУДН
Воронежский государственный университет Воронежская область Воронеж 394006, Россия, г. Воронеж, Университетская площадь, 27 (4732) 20-87-55 РУДН
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет Воронежская область Воронеж 394006, Россия, г. Воронеж, 20-летия Октября ул., 84 МГУ
Воронежский государственный университет инженерных технологий ВГУИТ Воронежская область Воронеж 394017, Россия, Воронеж, пр. Революции, д.19 РУДН
Ивановская государственная текстильная академия -Текстильный институт ИВГПУ Ивановская область Иваново пр. Ф. Энгельса, д. 21, г. Иваново
153000 +7 (4932) 32-85-45 РУДН
Ивановский государственный университет Ивановская область Иваново ул. Ермака, д.39
г. Иваново
153025
7 (4932) 32-62-10 РУДН
Некоммерческое партнёрство «Верхне-Волжский региональный центр академической мобильности» Ивановская область Иваново г. Иваново, пр. Фридриха Энгельса, 10, оф. 201 В МГУ
Ивановский государственный химико-технологический университет Ивановская область Иваново 153000, Ивановская обл., г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 7, т./ф. 8 (4932) 41-68-06, e-mail: rector@isuct.ru7 (4932) 30-73-46 РУДН
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского Калужская область Калуга 248032, г.Калуга, ул. Ст. Щедрина, д.26 СПбГУ;
РУДН
Костромской государственный технологический университет Костромская область Кострома 156005, г. Кострома,
ул. Дзержинского, 17,
т. 8 (4942) 31-48-14,
e-mail: info@kstu.edu.ru7 (4942) 31-70-08 РУДН
Юго-Западный государственный университет Курская область Курск 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября,
д. 94 т./ф. 8 (4712) 52-38-28, 50-81-36
e-mail: kafruslang@mail.ru7 (4712) 50-48-00 РУДН
Липецкий государственный педагогический университет Липецкая область Липецк 7 (4742) 32-83-03 398020, г. Липецк, ул. Ленина, 43 Наумова И.Ю. РУДН
Экзаменационный центр «Лэнгвич Линк» Москва Москва ул. Сущёвская, д. 21, под. 21, комн. 7 МГУ
Частное учреждение дополнительного образования «Языковые курсы «Диалог» Москва Москва Юр. адрес:
119121, г. Москва, пер. 2-й Вражский д.15, к.1.
Факт. адрес:
121248, г. Москва, Кузузовский пр-т, д.14 МГУ
НОУ ВПО Институт содружества незамисимых государств Москва Москва ул. Туристская д. 2 к. 5 МГУ
НОУ ВПО "Академия МНЭПУ" (Центр тестирования русского языка как иностранного) Москва Москва Россия, Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 20 РУДН
НОУ "Международный институт инновационных технологий" Москва Москва 129515 г. Москва,
2 Останкинская улица д. 1 стр.2 офис 10 РУДН
НОЧУ ДО "Лингвистические сезоны" Москва Москва Москва 107078, ул. Новая Басманная 23Б, стр.20, офис 502 РУДН
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы «Техникум космического машиностроения №25» Москва Москва 121471, г. Москва, ул.Гвардейская, д. 15, корп.2 РУДН
Экзаменационный центр «Лэнгвич Линк» Москва Москва 127055, Москва, ул.Сущёвская, д.21, под.2, эт.5, комн.515
Финашина Мария Александровна
mfinashina@llink.ru
(495) 258 08 04 РУДН
ООО "ОСТ - Сервис" Москва Москва ул. Совхозная д. 12 МГУ
Образовательное учреждение профсоюзов высшего профессионального образования «Академия труда и социальных отношений» Москва Москва 119454, Москва, ул. Лобачевского, д.90 РУДН
Высшая школа перевода МГУ Москва Москва Москва, Ленинские горы, МГУ, ГСП-2, 1-й учебный корпус, комната 1150, (11-й этаж) РУДН
Литературный институт им. А.М. Горького Москва Москва 123104, г. Москва, ул. Тверской бульвар, д. 25 т./ф. 8 (495) 694-08-12 e-mail: liternity@litinstitut.ru РУДН
ООО "Центр правовой помощи" Москва Москва 107045, г. Москва, пер Луков, д 4 МГУ
Московская государственная академия хореографии (МГАХ) Москва Москва 119146, Москва, 2-ая Фрунзенская ул., д. 5 РУДН
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) Москва Москва 125319, г. Москва, Ленинградский пр-кт, 64 ГИРЯП,
МГУ
Московский государственный университет машиностроения (МАМИ) Москва Москва 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновска, д. 38 РУДН
Негосударственное образовательное учреждение «Институт подготовки кадров для нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности – ИПКНЕФТЕХИМ» Москва Москва 125493 г. Москва, Кронштадтский бульвар, 19А МГУ
Институт МИРБИС Москва Москва 125047 ул. 1-ая Миусская, д.22, стр.3 ГИРЯП
Московская конфедерация промышленников и предпринимателей
Региональное объединение работодателей Москва Москва Ул. Новый Арбат, 21 МГУ
Московский государственный горный университет Москва Москва 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6 РУДН
ООО «Теструс» Москва Москва 117218, Нахимовский пр-т, 52/27 МГУ
Международный центр правовой защиты и информационной поддержки трудовых мигрантов "МОСТ" Москва Москва 125047,ул. 2-ая Ямская, 9 МГУ
Московский государственный областной университет Москва Москва 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А т./ф. 8 (499) 261-22-28 e-mail: rektorat@mgou.ru РУДН
Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана Москва Москва г. Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5
105005
Тел.: (499) 263 63 91
Факс: (499) 267 48 44
E-mail: bauman@bmstu.ru РУДН
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования «Открытый технологический университет» Москва Москва Остаповский проезд,д.3, стр. 15 МГУ
Московский государственный университет культуры и искусств (МГУКИ) Москва Москва 141406, Московская обл., г. Химки, ул. Библиотечная д.7, Московский государственный университет культуры и искусств. РУДН
Московский государственный университет путей сообщения Москва Москва 127994, г. Москва, ул Образцова, д 9, стр. 9, 7 (495) 681-13-40 РУДН
Федеральное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Государственная академия повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и жилищно-коммунального комплекса» Москва Москва 129329, г.Москва, Игарский проезд, д.2, МГУ
ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет» Москва Москва 129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д.4, стр.11 МГУ
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) Москва Москва 119501, г. Москва, ул. Нежинская, 7 МГУ
ГБОУ г. Москвы вечерняя общеобразовательная школа № 90 Москва Москва 125130 г. Москва, 4-й Новоподмосковный пер., д. 2 А МГУ
ГБОУ СПО г. Москвы «Колледж лёгкой промышленности № 5» Москва Москва 127051, г. Москва,
ул. Колобовского 3-й пер., д.8, стр.2 МГУ
НОУ ВПО «Академия МНЭУ» Москва Москва 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.20 МГУ
Московский педагогический государственный университет Москва Москва 119991, Москва, ул. Малая Пироговская, д.1, стр. 1 Телефон / факс: +7 (499) 245-03-10 РУДН
Национальный исследовательский университет МЭИ Москва Москва 111250, Москва, Е-250, Красноказарменная улица, дом 14 РУДН
РГАУ-МСХА им. Тимирязева Москва Москва 127550
г. Москва, ул. Тимирязевская, 49

info@timacad.ru РУДН
Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова Москва Москва 117997 Российская Федерация, г.Москва, Стремянный пер., 36 РУДН
Российский государственный университет нефти и газа им.И.М.Губкина Москва Москва 119991 , г.Москва, Ленинский проспект, 65, корпус 1 РУДН
Российский новый университет Москва Москва 105005, г. Москва, ул. Радио, 22 РУДН
Центр образования «Альма матер» Москва Москва Москва, ул Молодежная, дом 3, пом. 2-а РУДН
Центр образования «Альма матер» Москва Москва Юр. Адрес:
РФ, 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова 30-27
Факт. адрес:
РФ, 119313, г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д.3, к.2, офис 65-66 МГУ
Центр образования и культуры Гринт Москва Москва 111395, Москва, ул. Юности, 5/1,
строение 6 , офис 35 РУДН
Центр изучения языков Рашн Лаб Москва Москва 119019, г. МОСКВА, пер. БОЛЬШОЙ АФАНАСЬЕВСКИЙ, д. 3, корп. 3 РУДН
ООО «Группа компаний ЕВРАЗ» Москва Москва Москва, Вильнюсская,13, стр.1 МГУ
Университет Российской академии образования Москва Москва Москва, ул. Большая Полянка, д.58 РУДН
ООО "Комплексное обслуживание района" («КОР») Москва Москва Ул. Ленская д.28 МГУ
Московский финансово-юридический университет (МФЮА) Москва Москва Москва, ул. 3-я Кабельная, д.1 РУДН
Межрегиональная общественная организация «Центр содействия трудовой миграции и стажировки специалистов» Москва Москва Олимпийский проспект, д.16,
стр.1, под. 9А, 7 эт., офис 7011 МГУ
Образовательная автономная некоммерческая организация «Университетская гуманитарная школа» Москва Москва г. Москва, ул. Панферова, д.6,
корп.3 Розина М.С. РУДН
ООО «Центр обучения и поддержки иностранных граждан» (ЦОПИГ) Москва Москва г. Москва, Ленинский проспект,95 МГУ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева» Москва Москва 125047 г. Москва, Миусская пл.9 РУДН
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы «Московский политехнический колледж» Москва Москва 111250 , г. Москва Красноказарменная ул. д.10а РУДН
Московский институт открытого образования Москва Москва 125167, г. Москва, Авиационный переулок, д. 6 т./ф. 8 (499) 151-44-11, 612-01-68
e-mail: mioo-avia@mail.ru РУДН
Московский центр образования "Прогресс" Москва Москва 125310, Москва. Ангелов пер., д.8 РУДН
Общество с ограниченной ответственностью Экзаменационный Центр «Лэнгвич Линк» Москва Москва 124498, Москва, Зеленоград, кор.402,
пом III
125047, Москва, а/я 309, ООО ЭЦ «Лэнгвич Линк» РУДН
Институт дополнительного профессионального образования "Международный финансовый центр" Москва Москва 107023, г. Москва, ул. Буженинова,
д. 30, стр. 1 т. 8 (495) 921-22-73 e-mail: mironova@educenter.ru? kpe@educenter.ru РУДН
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный строительный университет (МГСУ)" Москва Москва 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26 РУДН
Открытый технологический институт Москва Москва г. Москва , Остаповский пр-д, д. 3, стр. 15 РУДН
Политехнический колледж № 42 Москва Москва 121471, Москва, ул. Гвардейская, д. 15, корп. 2 РУДН
Московский государственный университет дизайна и технологии Москва Москва 117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 33, стр.1, РУДН
Колледж сферы услуг №44 Москва Москва 121359, г. Москва, ул. Бобруйская, д. РУДН
Школа спцподготовки "Витязь" Москва Москва 101000,
г. Москва, Покровский бульвар, д. 4/17, стр. 7, РУДН
Школа имени Хинксона Москва Москва Адрес
Новочерёмушкинская улица, 39, корпус 3 РУДН
Московский государствееный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова Минздрава России Москва Москва Москва, ул. Делегатская, д. 20, стр. 1, РУДН
НОУ Международный центр обучения Московская область Москва Москва, М.Татарский пер., д.8 ГИРЯП
ООО "ЮрСервисЦентр Плюс" Московская область Серпухов Моск.обл., Серпухов, ул. 49 Армии, 9 ГИРЯП
ООО "Центр трудовой миграции" Московская область 143441, Московская область,
Красногорский р-н п/о Путилково,
ул. 69 км МКАД, ОФИСНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ЗАО "ГРИНВУД" СПбГУ
Автономная некоммерческая организация «Центр экономического и правового образования»
(АНО ЦЭПО) Московская область Воскресенск 140200, Московская область, г.Воскресенск ул.Советская д. 4 РУДН
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет туризма и сервиса" Московская область пос. Черкизово 141221, Московская обл., Пушкинский район, поселок Черкизово, ул. Главная, 99 РУДН
Московский государственный областной гуманитарный институт Московская область Орехово-Зуево Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 РУДН
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Мир языков» Московская область Домодед

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ